LE ROUTIER

LE ROUTIER

woensdag 22 mei 2013

Patronen in het duister


Bij een tweede bezoek aan ‘Le Routier’ manifesteren de schaduwen zich iets minder expliciet dan tijdens het eerste: het vroeg-zomerse sfeertje van toen heeft zich – sinds enkele dagen al – laten verdringen door een veeleer winters aanvoelende, kletsnatte koude. Dit keer wellen dan ook geen zuiderse associaties spontaan op, maar wel - zo blijkt na enige tijd - wordt deze visite gekenmerkt door ‘patronen’.

Het eerste is het enigszins overenthousiaste, jeugdige gedragspatroon van de hond des huizes, die ons verwelkomt met een uitbundige performance. Met en zonder tennisbal. Dat die bal op zich ook al een specifiek ‘pattern’ vertoont, dringt pas later door. Op het moment zelf fascineren vooral de ruimtes waar we voor de tweede keer doorheen dwalen.

Paradoxaal genoeg vestigt de kille duisternis van de dagenlange regen de aandacht op de sporen van het lange leven van het huis, méér dan dat het zonlicht bij het eerste bezoek dat deed. Zo vallen de barsten in de muurbepleistering nadrukkelijker op, doen hun grillige patronen denken aan de grafische muzieknotatie van jazz-grootheid Anthony Braxton… Die associatie verbaast onszelf een beetje, maar is misschien te verklaren door de wetenschap dat er op de openingsavond van de ‘Routier’-tentoonstelling een jazz-feest gepland staat.

In elk geval is de link van de ‘graphic scores’ van Braxton naar John Cage minder verbazend. Net als de auditieve verbeelding die bij die gedachte meteen op gang komt: hoe zou de ‘soundscape’ van deze buurt en dit café/huis geklonken hebben door de decennia heen, sinds de aanleg van het eerste dok in 1826? Een rijke waaier aan klanken dient zich imaginatief aan, meer divers en gelaagd dan het geluidslandschap op het ogenblik zelf, helemaal overheerst als die is door een ononderbroken stroom wielen op nat wegdek…

Terwijl die denkbeeldige klankband nazindert, vallen nog meer patronen op, in vele van de kunstwerken die al – zij het duidelijk nog wat aarzelend – hun intrede in het huis hebben gedaan. Nu reeds roepen ze andere of grotere patronen op, doen ze nadenken over vormen, suggereren ze mogelijke onderlinge verbanden, andersoortige routes. De nieuwsgierigheid naar hoe dit zich verder zal ontwikkelen groeit met de minuut…

Tekst: Martin Desloovere

Merlyn Paridaen


dinsdag 14 mei 2013


SCHADUWROUTESEen voormalig café aan het Stapelplein in Gent.
Dat was de opgegeven bestemming.

Bij aankomst blijkt het etablissement niet “De Vriendschap” of “Bij Mariette”
te heten, maar “Le Routier”. Bij het eerste  binnenstappen schrijft de schaduw
die naam toevallig net op de vloer, als om de vluchtigheid van de levens en de
geschiedenissen die hier zijn gepasseerd, te benadrukken.
Niettemin voelt het alsof al die histories toch nog op de een of andere manier
hierbinnen rondhangen, in het uiteraard ietwat vergane maar karaktervolle
interieur. Verhalen borrelen meteen op. “Le Routier”…
Denken aan enkele decennia geleden: kilometers rijden op de Franse nationale
wegen, de fameuze N7, destijds de enige weg naar het door ons, ‘noorderlingen’,
zo verlangde zuiden. Fraaie natuur geregeld, maar toch vooral vele gehuchten en
kleine steden, die – allemaal wel, zo leek het – een bar-restaurant genaamd “Les
Routiers” te bieden hadden. Met hun stamgasten, de ‘routiers’ dus, de imposante
truckers met hun maar half-begrepen ‘histoires de la route’…

Algauw worden deze kinderherinneringen echter weggeveegd door de
verbeelding die veel intrigerender reisbelevenissen oproept bij terloops vermelde,
maandenlange reizen naar intensere, waarlijk zuiderse bestemmingen:
Noord-Afrika, Zuid-Amerika… Het dringt door dat niet alleen de schaduw op
de vloer van dit café over ‘op weg zijn’ spreekt, want vlakbij zijn er de oude
havendokken, de oudste uit 1826, en de treinen die voortdurend over de nabije
spoorwegberm langs ratelen.

Al die vermoede, verbeelde, half tastbare verhalen waartussen de komende
weken een tiental kunstenaars aan het werk gaan. Misschien worden ze
geïnspireerd door de rondzwevende schimmen van wat zich in en nabij dit
pand heeft afgespeeld, maar zeker is dat ze zelf hun eigen wereld zullen
binnenbrengen. Nieuwe lagen met kleine of grote histories zullen worden
aangebracht, of net afgepeld en blootgelegd. Ongeziene routes uitgetekend
doorheen de kamers, waarop mogelijk (en misschien zelfs liefst) al meteen
obstakels verschijnen. Want waar anders gaat het allemaal om, dan om ‘dingen’
die in de weg komen staan? Zoals vragen bijvoorbeeld.

Nieuwe ideeën, verrassende vormen en/of kleuren, ongetwijfeld nooit
eerder gezien binnen deze muren. Verdieping. Huiskamer of tijdelijke
tentoonstellingsruimte. Tafels waarop talloze verhalen zijn uitgeschreven,
weggedronken en –gegeten, gegrift of gemorst. Als het al werkelijk tafels zijn,
natuurlijk. Net zoals de kast misschien minder kast is dan ze eerst lijkt, maar
toch altijd ook weer oude, nieuwe en/of toekomstige histories binnen haar
deuren sluit.

Dus, vooraleer de nu nog sympathieke opwaardering van deze wijk overgaat
naar de fase waarin grote projectontwikkelaars zonder veel omhaal het geheugen
van de buurt dreigen weg te vegen: “Inspiring diversions and works to follow!”
Of gewoon: “en route!”

Tekst: Martin Desloovere