LE ROUTIER

LE ROUTIER

woensdag 22 mei 2013

Patronen in het duister


Bij een tweede bezoek aan ‘Le Routier’ manifesteren de schaduwen zich iets minder expliciet dan tijdens het eerste: het vroeg-zomerse sfeertje van toen heeft zich – sinds enkele dagen al – laten verdringen door een veeleer winters aanvoelende, kletsnatte koude. Dit keer wellen dan ook geen zuiderse associaties spontaan op, maar wel - zo blijkt na enige tijd - wordt deze visite gekenmerkt door ‘patronen’.

Het eerste is het enigszins overenthousiaste, jeugdige gedragspatroon van de hond des huizes, die ons verwelkomt met een uitbundige performance. Met en zonder tennisbal. Dat die bal op zich ook al een specifiek ‘pattern’ vertoont, dringt pas later door. Op het moment zelf fascineren vooral de ruimtes waar we voor de tweede keer doorheen dwalen.

Paradoxaal genoeg vestigt de kille duisternis van de dagenlange regen de aandacht op de sporen van het lange leven van het huis, méér dan dat het zonlicht bij het eerste bezoek dat deed. Zo vallen de barsten in de muurbepleistering nadrukkelijker op, doen hun grillige patronen denken aan de grafische muzieknotatie van jazz-grootheid Anthony Braxton… Die associatie verbaast onszelf een beetje, maar is misschien te verklaren door de wetenschap dat er op de openingsavond van de ‘Routier’-tentoonstelling een jazz-feest gepland staat.

In elk geval is de link van de ‘graphic scores’ van Braxton naar John Cage minder verbazend. Net als de auditieve verbeelding die bij die gedachte meteen op gang komt: hoe zou de ‘soundscape’ van deze buurt en dit café/huis geklonken hebben door de decennia heen, sinds de aanleg van het eerste dok in 1826? Een rijke waaier aan klanken dient zich imaginatief aan, meer divers en gelaagd dan het geluidslandschap op het ogenblik zelf, helemaal overheerst als die is door een ononderbroken stroom wielen op nat wegdek…

Terwijl die denkbeeldige klankband nazindert, vallen nog meer patronen op, in vele van de kunstwerken die al – zij het duidelijk nog wat aarzelend – hun intrede in het huis hebben gedaan. Nu reeds roepen ze andere of grotere patronen op, doen ze nadenken over vormen, suggereren ze mogelijke onderlinge verbanden, andersoortige routes. De nieuwsgierigheid naar hoe dit zich verder zal ontwikkelen groeit met de minuut…

Tekst: Martin Desloovere

Geen opmerkingen:

Een reactie posten